Cách đăng ký tham dự Miss Vietnamese Beauty

Đăng ký online: gửi mail về BTCthianh@gmail.com

  • Tiêu đề: Miss Beauty + Tên
  • Nội dung: ghi rõ họ tên, năm sinh, địa chỉ, hiện học/làm gì, chiều cao, số đo, tình trạng hôn nhân, số phone, link FB, các thành tích đã có
  • Gửi kèm 5-8 hình đẹp (có hình toàn thân, có hình chân dung, có hình áo dài hoặc dạ hội)

Hạn chót đăng ký: 24/11/2017